Nizozemsko - Mozaika Holandska a trhy sýrů v AlkmaaruZájezd mnoha nej, v jehož průběhu navštívíme areál tradičních větrných mlýnů v Zaanse Schans, vyhlášené trhy sýrů v Alkmaaru, jedinečný skanzen v Enkhuizen, idylický Marken, Komenského Naarden, kosmopolitní Amsterdam a nepřeberné množství všudypřítomných jarních květů v Keukenhofu.

Poznámka: CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.

Program zájezdu

1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: ráno navštívíme největší květinovou burzu na světě v AALSMEERU, který si vydobyl renomé významného nizozemského střediska pěstování květin. Následuje odjezd do jednoho z nejkrásnějších květinových parků na světě v KEUKENHOFU s nepřeberným množstvím květů, prohlídka parku vč. městečka Lisie s kostelem sv. Agáty, volno, nákupy. Odjezd do Amsterdamu na ubytování.
3. den: vyhlášené trhy sýrů v ALKMAARU, neobyčejná podívaná na trhy, tak jak probíhají odpradávna. Následuje skvělý skanzen ZUIDERZEEMUSEM v Enkhuizen, který je zasvěcený životu na holandském venkově. Obyvatelé skanzenu jsou oblečeni do tradičních krojů a obhospodařují i plně funkční pekárny, cukrárny, typické původní obytné domky, dílny, praktické ukázky jednotlivých řemesel. Přes hráz MARKERDIJK pokračujeme do městečka NAARDEN, vodní pevnost, kostel Grote Kerk - kopule s výjevy Starého a Nového zákona, Valonská kaple - zde je pohřben Jan Amos Komenský, Španělský dům. Cestou zpět na ubytování zastávka v typickém rybářském městečku MARKEN, které se dnes řadí ke klenotům Holandska, poklidné dlážděné uličky, barvami hýřící ulice Kerkbuurt, dřevěné domky a malé grachty. Návrat na ubytování.
4. den: Navštívíme skanzen ZAANSE SCHANS, to jsou všechny holandské národní tradice na jednom místě, plně funkční větrné mlýny, sýrárna a populární manufaktura na výrobu dřeváků. Zbytek dne bude patřit korunovačnímu městu a městu umění AMSTERDAMU, květinový trh, historie, památky, možnost projížďky lodí po grachtech nebo návštěva vyhlášených muzeí (Van Gogh Museum, Rijksmuseum), dům Anny Frankové (známý z Deníku Anne Frankové) náměstí Dam, Královský palác, brusírna diamantů, malé uličky s krámky, vodní kanály, individuální volno. Večer odjezd do ČR.
5. den: příjezd do ČR v ranních hodinách.

duben 2020

15.04. - 19.04.20 středa - neděle
snídaně autokarem
6 990 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
15.04. - 19.04.20 středa - neděle
snídaně autokarem (Praha)
6 990 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
15.04. - 19.04.20 středa - neděle
snídaně autokarem (Brno)
6 990 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
15.04. - 19.04.20 středa - neděle
snídaně autokarem (Ostrava)
6 990 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
15.04. - 19.04.20 středa - neděle
snídaně autokarem (Pardubice)
6 990 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

Cena zahrnuje

  • doprava klim busem, 2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje". Muzeum Van Gogh (cca 19 €) - nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem
  • 1lůžkový pokoj 2 400 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 175 Kč
TOPlist