Polsko - Polské Bieszczady na kole v pohodě - hotelNejdivočejší kout Polska, plný lesů a polonin, to jsou Bieszczady. Pokud chcete utéct od civilizace, zamiřte právě sem. Jakkoliv opuštěné, divoké a nepřístupné, jsou bieszczadské hory protkány hustou sítí lesních a polních cest, které jsou ideální pro cyklistické eskapády a jezdit po nich přináší opravdové potěšení. Nedávají tady prý dobrou noc lišky, ale spíše medvědi, rysi a vlci. Dá se tady celé týdny toulat a užívat si noční oblohy bez oslnění z města. Cesty údolími karpatských polonin nás zavedou na místa spojená s dávnými národy Lemků a Bojků. Poněkud rušněji bude u přehrady Solina, která je největší v zemi. K atrakcím parku, který leží v Podkarpatském vojvodství, patří i vlaková úzkokolejka původně vozící dřevo, dnes turisty. Klasická železnice sleduje stopy Švejka putujícího tímto zapomenutým koutem Polska na haličskou frontu. Většina tras vede po asfaltových a šotolinových cestách vhodných též pro trekkingová kola. Některé úseky vedoucí přes hřebeny jsou vhodné pro "horaly". Zájezd je zcela bez nočních přejezdů!

Poznámka: Uvedené svozy neplatí pro tento cyklozájezd.

Stravování: polopenze

polopenze.

Ubytování: hotel

7x ubytování v hotelu.

Program zájezdu

1. den: ranní odjezd z ČR, průjezd Polskem, večerní příjezd do Bieszczad, ubytování v centru Bieszczad ve středisku USTRZYKI GÓRNE.
2. den: po silnici podél říčky Wolosaty do SMOLNIKU, kde se nachází dřevěný kostel sv. Michala Archanděla z 18. století zařazeného mezi památky UNESCO. Dále pokračujeme podél řeky San do DWERNIKU, kde si prohlédneme další z řady dřevěných kostelů sv. Michala Archanděla. Poté odbočíme na lesní cyklostezku vedoucí údolím skrze Caryňské poloniny podél kempů a Caryňského potoku. Následně vyjedeme na silnici, po které se vydáme směrem zpět od BEREŽKI do BRZEGI GORNE, kde nás bude čekat autobus, který nás zaveze na ubytování (40 km).
3. den: po silnici vyjíždíme přímo z hotelu až do malé vsi CHMIEL s dřevěným kostelem sv. Mikuláše. Pokračujeme podél řeky San k ZATWARNICA, kde odbočíme na lesní cyklostezku. Pomocí pozvolného stoupání (400 m) jedeme k hřebenům, lesní cesta nás dovede až do obce LUTOWISKA, kde se zastavíme na nákupy a následně pokračujeme na kole přímo do hotelu (44 km).
4. den:
5. den: celodenní pěší túra k trojmezí Polska, Slovenska a Ukrajiny - na vrchol KREMENEC (1 221 m). Ze sedla Przelecz Wiznianski vystoupáme na vrchol WIELKA RAWKA (1302 m) s výhledy na bieszczadské poloniny a do Podkarpatské Rusi na Ukrajině. Podél polsko-ukrajinské hranice dojdeme k trojmezí. Přes hřeben DZIAL sestoupíme do WETLINY. Autobusem zpět na ubytování.
6. den: celodenní výlet na kole do nejvýchodnější části Bieszczad. Horská silnice nás zavede k zubří rezervaci. Dále opuštěnou krajinou sjedeme k řece SAN tvořící hranici s Ukrajinou. Podél řeky pokračujeme k vřesovišti TARNAWA. Opuštěnou krajinou po štěrkové cestě pozvolna směřujeme vzhůru až do výšky 800 metrů. Pro zájemce je možnost po štěrkové cestě si prodloužit výlet dále až k zaniklé vesnici BENIOWA se zbytky hospodářských budov a základy kostela. Budeme projíždět vesnici MUCZNE se stylovou zájezdní restaurací a zakončíme jej u zubří farmy, odkud nás autobus doveze zpět na ubytování (Trasa: 55 km / s prodloužením 65 km).
7. den:
8. den: ráno po snídani odjezd domů, tranzit Polskem, večerní návrat do ČR.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem (2 000 km) včetně dopravy kol v krytém přívěsu, 7x ubytování v hotelu s polopenzí, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu, sportovní instruktor, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupné do památek, fakultativní akce, případná místní doprava a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj v hotelu 3 800 Kč
TOPlist