Okruh severním Polskem

od 8 950 Kč


CZESTOCHOWA - WARSZAWA – MAZURSKÁ JEZERA - OLSZTYN – GRUNDWALD - MALBORK – GDAŇSK – SOPOTY – GDYNIA – WESTRPLATTE - TORUŇ - KRUSZWICA – BISKUPIN – HNĚZDNO – POZNAŇ


Nejkrásnější místa severního Polska - za historií hanzovních měst a přístavů až na pobřeží Baltu, navštívme i Mazurská jezera...

Doprava: autokarem

TRASA - Brno, Vyškov, Prostějov, Olomouc, Přerov, Hranice, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Ostrava

Program zájezdu

1. den: CZESTOCHOWA – WARSZAWA - časně ráno odjezd do Polska, zastávka do nejznámějšího duchovního centra Polska - Czestochowa s klášterem Jasná Hora - návštěva kaple se slavnou ikonou Černé Madony, po poledni příjezd do hlavního města Polska - Warszawa, prohlídka zámeckého náměstí, královský zámek, Zikmundův sloup, staré město, socha mořské panny, městské hradby, katedrála sv.Jana, večer ubytování, nocleh.
2. den: MAZURSKÁ JEZERA - snídaně, dopoledne návštěva letoviska Mikolajki - vstupní brány do oblasti Mazurských jezer, procházka po břehu jezera, možnost plavby lodí po jezeře Šniardwy, odpoledne pokračování v cestě jezerní oblastí do městečka Gižycko, které leží na břehu sedmi jezer – procházka, volno, k večeru odjezd do oblasti hlavního města Mazurského vojvodství, nocleh.
3. den: OLSZTYN – GRUNWALD – MALBORK – GDYNIA - snídaně, zastávka k pěší prohlídce historického centra města Olsztyn, před polednem přejezd k návštěvě areálu s muzeem v Grunwaldu - dějiště jedné z největších středověkých bitev (15.června 1410 se zde střetla armáda německých rytířů s vojsky Poláků a Litevců, ve které bojoval i Jan Žižka), odpoledne návštěva středověkého křižáckého hradu Malbork, zapsaného na seznamu UNESCO, největší v Polsku a jeden z nejkrásnějších v celém Pobaltí, večer příjezd na pobřeží Baltského moře, ubytování v letovisku Gdynia, nocleh.
4. den: SOPOTY – GDAŇSK – WESTERPLATTE - snídaně, odjezd přes přímořské letovisko Sopoty – zastávka na promenádě, k prohlídce jednoho z nejkrásnějších hanzovních měst severní Evropy a jeho přístavu Gdaňsk (honosné paláce, domy, radnice), možnost plavby k památníků 2.světové války Westerplatte, k večeru návrat do Gdynie, volno, možnost koupánípo poledni zastávka ve známých lázních Sopoty – volno, možnost koupání, později odpoledne přejezd do přístavu Gdynia – volno, možnost návštěvy oceánografického muzea, večer návrat na ubytování, nocleh.
5. den: TORUŇ – KRUSZWICA – BISKUPIN - snídaně, přejezd do historického města Toruň, rodiště Mikuláše Koperníka - prohlídka centra města s katedrálou sv. Jana Křtitele a honosnými měšťanskými domy, kolem poledne pokračování do města Kruszwica u malebného jezera Goplo - prohlídka Myší věže, ke které se váže legenda o knížeti Popelovi, později odpoledne návštěva skanzenu v Biskupinu - dokonalá rekonstrukce praslovanské osady uzavřené v dřevěné hradbě, místo archeologických festivalů, večer ubytování, nocleh.
6. den: HNĚZDNO – POZNAŇ - snídaně, dopoledne zastávka k návštěvě starobylého Hnězdna - významného poutního místa (návštěva gotické katedrály Nebevzetí Panny Marie ze 14.století s hrobem Slavníkovce sv.Vojtěcha – Pražského biskupa, arcidiecezní muzeum), před polednem příjezd do metropole Velkopolského vojvodství – Poznaně, procházka centrem s renesanční trojlodní radnicí, staré tržní náměstí, Přemyslovský zámek, katedrála s hroby polských králů, k večeru odjezd do nástupních míst, příjezd do nástupních míst v pozdních večerních hodinách.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Slevy

  • sleva 5% ze základní ceny zájezdu při zaplacení zálohy do 28.2.2019

  • touroperátor: CK Rialto

Cena zahrnuje

  • dopravu do Polska klimatizovaným autobusem s WC, video
  • 5x ubytování v hotelích v Polsku dle programu
  • 5x snídaně
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • komplexní pojištění (příplatek: 180 Kč)
  • vstupné